Visu Media

Visu Media driver med 3D skanning og dronefilm og foto

Aigo

Aigo er et datafirma som fokuserer på 3D skanning og uvikling av programvare, spill og tilbehør innen VR (Virtual Reality)